Analizy i badania rynkowe

Analizy i badania rynkowe

Facebook Google+ Analizy i badania rynkowe Pogłębione analizy marketingowe w środowisku e-commerce. Stosowane przez większość firm e-commerce oraz agencji zajmujących się analityką internetową narzędzia opierają się w dużej mierze na metodyce wypracowanej przez Google...
Projekty

Projekty

Facebook Google+ Aktualne propozycje projektów unijnych dla MSP – zapraszamy do kontaktu Poniżej prezentujemy aktualnie ogłoszone konkursy, projekty inne możliwości uzyskania dofinansowania. Jeżeli posiadasz pomysł, a nie wiesz w jaki sposób można go...
Analizy i badania rynkowe

BRAINkonsument

Facebook Google+ Projekt BRAINkonsument – Idea Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest postawą przedsiębiorstw odwołującą się do wartości opartych na uczciwości i rzetelności wobec interesariuszy firmy, w tym kontrahentów i konsumentów. Znaczenie takich...
Crowdfunding

Crowdfunding

Facebook Google+ Czym jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe? Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. Zgromadzone w ten sposób środki mogą wynieść...
Centrum Living Lab

Centrum Living Lab

Facebook Google+ Przesłanki Priorytety rozwoju nauki w Polsce zakładają rozwój współpracy środowiska akademickiego z praktyką gospodarczą i instytucjami publicznymi w zakresie transferu wiedzy i innowacji wykorzystując w synergiczny sposób wzajemne zasoby. Korzyści z...
Naukowiec / Ekspert

Naukowiec / Ekspert

Jesteś Pracownikiem Naukowym, współpracujesz z biznesem lub pragniesz rozpocząć taką współpracę z praktyką? – zapraszamy do kontaktu BRAINetwork.pl opiera swoją ideę działania na wiedzy i doświadczeniu stąd niezbędnym jej uczestnikami powinni być osoby ze świata...
Firma / Przedsiębiorca

Firma / Przedsiębiorca

Facebook Google+ BRAINetwork.pl to przede wszystkim inicjatywa skierowana w stronę podmiotów gospodarczych dysponujących z jednej strony dużym potencjałem  materialnym, ale z drugiej strony wieloma potrzebami i problemami wymagającym rozwiązania. Dzisiejsza gospodarka...
NGOs / Instytucja

NGOs / Instytucja

NGOs Ideę kooperacji i sharing economy najlepiej rozumieją organizacje non-profit. Dlatego do nich skierowany jest również ten projekt. Doświadczenia zdobyte w ramach różnych przedsięwzięć Fundacji UEK pozwalają na nawiązanie bliższych relacji z innymi organizacjami...
Student/Absolwent

Student/Absolwent

Facebook Google+ Studenci Potencjał i możliwości młodych ludzi stanowią podstawę ich rozwoju osobistego oraz siłę każdej gospodarki. BRAINetwork daje duże możliwości realizacji  własnych pomysłów w połączeniu z efektem jaki daje sieć powiązań pomiędzy różnorodnymi...
Dofinansowania

Dofinansowania

Dofinansowania Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: dotacje unijne (B+R, rozwój firmy, rozpoczęcie działalności, eksport) lokalne grupy działania Seed Fund, Venture Capital, Anioły Biznesu
Share This