Do biegu, gotowi, Start up!…

Nasza strona internetowa już działa. Jej podstawowe funkcjonalności pozwolą na początku wszystkim chcących dołączyć do tego projektu na kontakt z nami i pomagać w jej dalszym rozwoju.

Brainetwork jako idea współtworzenia wartości w oparciu o powiązania kooperacyjne pomiędzy różnymi podmiotami zaprasza oficjalnie wszystkich tych, którzy chcą dzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem i posiadanymi zasobami.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju każdego podmiotu, który zaangażuje się w to przedsięwzięcie.

 

Share This