NGOs

Ideę kooperacji i sharing economy najlepiej rozumieją organizacje non-profit. Dlatego do nich skierowany jest również ten projekt. Doświadczenia zdobyte w ramach różnych przedsięwzięć Fundacji UEK pozwalają na nawiązanie bliższych relacji z innymi organizacjami tego typu w kraju i za granicą. BRAINetwork.pl to z jednej strony szansa na połączenie wspólnych zasobów, a z drugiej możliwość realizacji większych projektów opartych o potencjał  wielu organizacji. To również szansa na przenikanie się różnych idei, pomysłów i możliwość angażowania w nie różnego rodzaju osoby prywatnej podmioty gospodarcze i publiczne. Zachęcamy do współpracy w szczególności organizacje, które:

  • chcą dzielić się swoim zasobami i wymieniać je z innymi organizacjami,
  • mają pomysły, które wymagają współpracy wielu podmiotów,
  • mają do zaoferowania staże, praktyki lub miejsca pracy dla osób chcących się rozwijać w tego typu organizacjach,
  • chcą pozyskać środki na rozwój własny i osób, których obejmują wsparciem,
  • chcą prowadzić działalność szkoleniową i edukacyjną propagująca ideę woluntariatu, pomocy osobom w trudnym położeniu, przeciwdziałania różnego rodzaju wykluczeniom, działalności wspólnotowej i postaw obywatelskich.

 

Instytucje publiczne

BRAINetwork.pl liczy bardzo na uczestnictwo instytucji publicznych różnego szczebla w działaniach nakierowanych na szeroko pojęty rozwój lokalny i regionalny oparty na współdziałaniu wielu podmiotów (stakeholders). Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do instytucji, które:

  • są zainteresowane wsparciem ze strony środowiska naukowego w realizacji ich zadań statutowych,
  • mają potrzebę i możliwość oferowania staży i praktyk studenckich,
  • realizują lub zamierzają realizować projekty, które wymagają wsparcia i współpracy z uczestnikami BRAINetwork.pl,
  • chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat sfery publicznej oraz zagadnieniami dotyczącymi spraw obywatelskich,
  • mają pomysły na wspólne przedsięwzięcia edukacji, szkoleniowe czy badawcze.

BRAINnetwork.pl to nowa jakość w integracji różnych podmiotów mających kluczowe znaczenie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.    

Jesteś Przedstawicielem jednostki samorządowej? Instytucji Państwowej? A może Fundacji / Stowarzyszenia? Zapraszamy do współpracy przy współdzieleniu się wiedzą i wartościami.

Share This