BRAINetwork.pl to przede wszystkim inicjatywa skierowana w stronę podmiotów gospodarczych dysponujących z jednej strony dużym potencjałem  materialnym, ale z drugiej strony wieloma potrzebami i problemami wymagającym rozwiązania. Dzisiejsza gospodarka opiera się przede wszystkim na kooperacji, współtworzeniu wartości i dzieleniu się zasobami. Uczestnictwo w BRAINetwork.pl daje szansę i możliwości jej wszystkim uczestnikom na realizację swoich celów biznesowych uwzględniając jednocześnie rozwój innych podmiotom. Tak rozumiany zrównoważony rozwój realizowany dzięki efektowi synergii sprzyja urzeczywistnianiu i powiększaniu wspólnych wartości. BRAINetwork.pl zachęca do współpracy przede wszystkim przedsiębiorców i firmy, które:

 • są zainteresowane propagowaniem i rozwijaniem założeń BRANetwork.pl,
 • chcieliby wspierać merytorycznie i finansowo nasze przedsięwzięcie,
 • mają konkretne pomysły na wykorzystanie wspólnego potencjału, jaki daje synergiczny efekt sieci,
 • poszukują podmiotów z otoczenia biznesu i środowiska naukowego do realizacji własnych projektów,
 • chcą wziąć udział w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez innych uczestników sieci,
 • są zainteresowani finansowaniem przedsięwzięć typu start-up lub rozwijaniem już działających przedsiębiorstw,
 • chcieliby wziąć udział w przedsięwzięciach opartych na crowdfoudingu,
 • mają możliwość i potrzebę realizacji wspólnych projektów badawczych w ramach projektowych grup studenckich lub projektów realizowanych z pracownikami naukowymi,
 • mają listę problemów i tematów, które mogą zostać zrealizowane przez studenckie grupy projektowe, naukowe zespoły badawcze lub stanowić podstawę przygotowania prac dyplomowych lub magisterskich,
 • mają potrzebę i możliwość realizacji praktyk i staży studenckich,
 • chcą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami i pracownikami naukowymi w ramach spotkań i wykładów.

BRANetwork.pl to szansa stworzenie wspólnej przestrzeni kooperacji, która stała się siłą napędową najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie.

Dołącz do nas!

Share This