Studenci

Potencjał i możliwości młodych ludzi stanowią podstawę ich rozwoju osobistego oraz siłę każdej gospodarki. BRAINetwork daje duże możliwości realizacji  własnych pomysłów w połączeniu z efektem jaki daje sieć powiązań pomiędzy różnorodnymi podmiotami. Jest również miejscem na znalezienie inspiracji, szansą na zdobycie cennych doświadczeń oraz umiejętności  potrzebnych w trakcie studiów oraz dalszej pracy zawodowej. W do BRAINetwork.pl zapraszamy studentów, którzy w szczególności:

 • mają pomysł na własny biznes i poszukują doradztwa lub/i źródeł finansowania,
 • chcą kontynuować i rozwijać własne doświadczenia i umiejętności organizacyjne,
 • mają pomysł na ciekawy projekt komercyjny lub niekomercyjny, który wymaga wsparcia instytucjonalnego,
 • poszukują miejsca odbycia praktyki lub stażu,
 • poszukują podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie pisania prac dyplomowych i magisterskich,
 • poszukują podmiotów zainteresowanych realizacją grupowych projektów badawczych w ramach realizowanych na uczelni zajęć,
 • chcieliby wykazać się pracą na rzecz innych potrzebujących w ramach woluntariatu,
 • poszukują dorywczej pracy w ramach projektów realizowanych przez Fundacją UEK lub podmioty zewnętrzne,
 • widzą swoją dalszą drogę zawodową w organizacji non profit.

Niezależnie od formy udziału w przedsięwzięciach realizowanych w ramach BRAINetwork.pl to szansa na cenny ślad w swoim życiorysie.

Zapraszamy również organizacje studenckie i koła naukowe do współpracy – kontakt. BRAINetwork ma charakter struktury, której ewolucja będzie podążała za jej uczestnikami.

Absolwenci

Specjalnie dla Absolwentów UEK przygotowana została grupa na portalu społecznościowym facebook – gdzie każdy może znaleźć bieżące informacje skierowane własnie dla nich! Zapraszamy do przyłączenia się do grupy społecznościowej! Chcecie spotkać się po latach, a może wyruszyć w podróż sentymentalną studenckich lat ? Serdecznie zapraszamy do Fundacji UEK, która zorganizuje Wam takie spotkanie na kampusie UEK w Klubie Studenckim Klub Grota 2.

Absolwenci to nadal niedoceniana przez wiele uczelni w Polsce grupa. Chcemy to zmienić i stworzyć w ramach BRAINetwork.pl miejsce i możliwości dla tych wszystkich absolwentów, nie tylko z UEK, którzy w szczególności:

 • widzą możliwości i potrzebę podzielania się swoimi doświadczeniami zawodowymi z obecnymi studentami i pracownikami naukowymi np. w ramach Alumni Days,
 • mają pomysły na połączenie możliwości jakie daje środowisko akademickie z potrzebami i działaniami podmiotów, którymi zarządzają lub w których pracują,
 • chcą uzyskać pomoc w organizacji spotkań rocznicowych swoich znajomych ze studiów,
 • są zainteresowani szczegółami i harmonogramem imprez i przedsięwzięć np. konferencji organizowanych przez środowisko UEK.

Zapraszamy do kontaktu.

Share This