O nas

BRAINetwork to przedsięwzięcie realizowane przez zespół Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego celem jest rozwijanie powiązań pomiędzy podmiotami zainteresowanymi współdzieleniem i wymianą zasobów oraz osiąganiem efektów synergii mających zastosowanie w ich działalności.

Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji społecznych, jak i indywidualnych osób. W oparciu o własne, doświadczenia, kompetencje i możliwości chcemy realizować projekty i działania nastawione na długofalowy efekt oferując w pierwszej kolejności dostęp do zasobów rzeczowych i intelektualnych zgromadzonych i rozwijanych przez środowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarówno pracowników, studentów, jak i absolwentów. Będziemy zmierzać również do łączenia zasobów wszystkich zainteresowanych współpracą podmiotów w oparciu o wzajemne potrzeby, oczekiwania i proponowane przedsięwzięcia.

Ten skalowalny i dynamiczny projekt bazuje na kilkunastoletnich doświadczeniach Fundacji UEK zdobytych przy realizacji wielu projektów oraz kontaktów ze środowiskiem naukowym i gospodarczym. Chcemy opierać swoje działania na sieci dobrowolnych powiązań aby tworzyć innowacyjne środowisko wg koncepcji Living Lab oraz sharing economy promując idee zrównoważonego rozwoju opartego na innowacjach ekonomicznych i społecznych.  Jako organizacja pożytku publicznego chcemy działać na rzecz rozwoju nauki, propagowania wiedzy oraz świadomych i aktywnych postaw obywatelskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i podzielenia się swoimi zasobami, które mogą przyczynić się do rozwoju własnego oraz innych zainteresowanych podmiotów. Szczegółowe zasady i sposób włączenia się do naszej sieci znajdują się na naszej stronie internetowej.

Chcesz dołączyć do zespołu Ekspertów BRAINetwork? – zapraszamy do kontaktu 

Chcesz wykorzystać nasz potencjał i doświadczenie? – zapraszamy do współpracy

Share This