BRAINetwork

jest połączeniem zespołu badawczego  środowiska akademickiego z ekspertami doświadczonymi w praktyce biznesowej. Takie połączenie wiedzy z praktyką daje nam gwarancję skuteczności. Działamy na zasadzie współtworzenia.

Czym jest co-creation?

Współtworzenie polega na włączeniu zainteresowanych podmiotów spoza przedsiębiorstwa: odbiorców i kontrahentów w proces rozwoju nowych produktów i usług, by w trakcie dyskusji i wymiany pomysłów wykorzystać ich doświadczenia i spostrzeżenia.

Dla kogo?

Taką strategię mogą wykorzystywać zarówno:

  • przedsiębiorstwa,
  • władze administracyjne,
  • organizacje
  • jak i inne instytucje.

W kontekście wymagań współczesnych odbiorców, firmy nie mogą promować strategii polegającej jedynie na narzucaniu rynkowi własnych, ściśle określonych rozwiązań. Współtworzenie powoduje zacieranie się granic firmy poprzez zewnętrzne innowacje i tworzenie wartości przez nabywcę. Zamienia to konsumenta w aktywnego partnera, który uczestniczy w tych procesach. Ta wzajemna relacja wpływa zarówno na konsumenta jak i na firmę i ponownie definiuje nasz sposób myślenia, interakcji i innowacji.

Pomagamy

  • rozwinąc Twoją firmę
  • zoptymalizować procesy
  • przeprowadzić badania: rynkowe i przemysłowe
  • budować relacje z otoczeniem
  • podnieść kompetencje

Zapraszamy do nawiązania kontaktu

biuro@brainetwork.pl

(12) 293 75 56

Share This