Badania rynkowe:

 • kreaowanie i testowanie koncpecji produktów i usług w środowisku Living Lab, uwzględniając proces współtworzenia wartości przez nabywców (co-creation)
 • analizy i badania rynkowe
 • analizy i badania marketingowe

a może badania przemysłowe:

 • badania jakości produktów
 • badania mikrobiologiczne, genetyczne i chemiczne produktów i opakowań towarów
 • badania produktów spożywczych
 • badania proekologicznego systemu zarządzania środowiskowego
 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur ochrony
 • przygotowanie wniosków patentowych, dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie spraw przez UP RP
 • obsługę działalności ochronnej i patentowej
 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
Share This