Czym jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe?

Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. Zgromadzone w ten sposób środki mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. Crowdfunding to „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku”. [Karol Król, Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce]

Cechy wyróżniające crowdfunding:

 • Pieniądze – finansowanie społecznościowe opiera się na przekazaniu gotówki, praktycznie zawsze w zdematerializowanej formie.
 • Cel – jasno określone jest przeznaczenie środków oraz efekty ich wydatkowania.
 • Szeroka społeczność – informacja o projekcie jest dostępna dla bardzo dużego grona osób, przeważnie każdego, do kogo dotrze.
 • Open call – możliwość wsparcia projektu jest prezentowana w sposób otwarty, kierowana do nieoznaczonego adresata i nienakładająca ograniczeń w dostępie.
 • ICT – cały proces gromadzenia kapitału odbywa się przy wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych.
 • Lepsze warunki – pozyskanie kapitału wiąże się z warunkami bardziej korzystnymi, niż ogólnodostępne na rynku dla danego projektodawcy.
 • Świadczenie zwrotne – każdorazowo za udzielenia wsparcia finansowego każdej osobie i firmie, która go dokona oferowane jest świadczenie zwrotne. Może ono przyjąć różną formę, ale nie może mieć ona jedynie charakteru emocjonalnego.” [Karol Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Warszawa 2013]

Na całym świecie funkcjonuje ponad 1600 portali, które umożliwiają opisanie projektu, określenie nagród dla wspierających i ich cen, celu finansowego i zbieranie środków na realizację własnych przedsięwzięć biznesowych, społecznych i kulturalnych. W roku 2015 dzięki mechanizmowi finansowania społecznościowego Internauci sfinansowali w Unii Europejskiej projekty na łączną kwotę 5,1 miliarda dolarów.

Jakie projekty mogą pozyskać finansowanie?

Finansowanie może pozyskać każde przedsięwzięcie – charytatywne, kulturalne, społeczne i biznesowe – jeżeli tylko uda się namówić do wsparcia społeczność. Wymaga to dobrego przygotowania, budowania wiarygodności, transparentności i przede wszystkim zaangażowania. Finansowanie społecznościowe umożliwia przetestowanie zainteresowania pomysłem i pozyskanie kapitału na jego realizację. Należy jednak pamiętać, że wspierającym każdorazowo należy się bonus wynikający z realizacji projektu.

Jakie są formy finansowania społecznościowego?

Formy finansowania społecznościowego można wyróżnić ze względu na charakter płatności przekazywanej przez wspierających:

 • darowizna – głównie inicjatywy charytatywne, brak świadczenia zwrotnego lub pojawiają się podziękowania w różnej formie)
 • wynagrodzenie – w zamian za wsparcie pomysłodawca oferuje swoje produkty, usługi, bądź unikalne bonusy związane z realizacją projektu
 • Inwestycja – w zamian za wsparcie pomysłodawca oferuje udziały, prawa do zysków lub inną formę materialnego świadczenia

Jak przygotować projekt?

Przygotowanie projektu finansowania społecznościowego jest zadaniem ciekawym, stosunkowo łatwym, ale wymagającym dużego zaangażowania. Poszczególne portale narzucają określony format wyglądu projektu, ale każdorazowo składa się on z następujących elementów:

 • tytuł – chwytliwy, dość krótki i wyjaśniający czego dotyczy projekt;
 • opis – szczegółowa prezentacja projektu, doświadczenia jego autora, sposobu realizacji, warto dodać ciekawe zdjęcia, filmy, czy wizualizacje;
 • video – element nieobowiązkowy, ale pomagający przedstawić projekt i zachęcić do wsparcia;
 • cel finansowy – minimalny budżet realizacji projektu, należy ustalić go tak, by zrealizować przedsięwzięcie bez obniżania jego jakości, ale warto by był jak najmniejszy, gdyż jego osiągnięcie warunkuje czy projekt zakończy się sukcesem;
 • nagrody – bonusy dla wspierających w zamian za wpłaty wynikające z realizacji projektu, mogą być to produkty lub usługi (bilet, egzemplarz książki, płyta CD), unikalne wartości (wstęp na plan zdjęciowy, autograf, umieszczenie nazwiska w napisach końcowych) lub akcje (w przypadku crowdfundingu udziałowego).

Warto zaplanować także działania promocyjne, które sprawią, że o projekcie dowie się wiele osób, napiszą o nim media, a Internauci będą zainteresowani uczestnictwem! Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z nami – biuro@brainetwork.pl

 

Masz pomysł na projekt? Chcesz wesprzeć nasze projekty? – napisz do nas !

Share This