Optymalizacja procesów poprzez:

 • opracowanie feasibility study i due deligence
 • wyceny wartości firmy
 • opracowanie strategii działania, strategii marketingowych i biznes planów
 • projektowanie i optymalizacja procesów biznesowych w firmie
 • restrukturyzacja i projektowanie struktury organizacyjnej
 • analizy strategiczne, rynkowe i marketingowe wspierające podejmowanie decyzji
 • analizy, oceny i przygotowania systemów motywacyjnych oraz wynagrodzeń
 • diagnozy, projektowanie i wdrażanie systemów controllingu
 • realizacja audytów kluczowych obszarów działalności firmy
 • rozwój firmy w Internecie w oparciu o koncepcje marketingu 4.0
 • tworzenie outosurcingowych zespołów sprzedażowych i dystrybucyjnych
Share This