Rozwój firmy, czyli:

  • kreowanie i testowanie koncepcji produktów i usług w środowisku Living Lab, uwzględniając proces współtworzenia wartości przez nabywców – co-creating
  • opracowania feasibility study i due deligence
  • przygotowania strategii działania, strategii marektingowych i biznes planów
  • integracja procesów offline i online
  • wchodzenie na nowe rynki krajowe i zagraniczne
  • budowania struktur sprzedażowych, dystrybucyjnych, sieciowych np.franczyzowych
  • tworzenie outsourcingowych zespołów sprzedażowych i dystrybucyjnych
  • współpraca w procesie sukcesji w firmie rodzinnej

Aby rozwój był możliwy…

BRAINetwork jest połączeniem zespołu badawczego  środowiska akademickiego z ekspertami doświadczonymi w praktyce biznesowej. Takie połączenie wiedzy z praktyką daje nam gwarancję skuteczności. Działamy na zasadzie współtworzenia.

Czym jest co-creating?

Współtworzenie polega na włączeniu zainteresowanych podmiotów spoza przedsiębiorstwa: odbiorców i kontrahentów w proces rozwoju nowych produktów i usług, by w trakcie dyskusji i wymiany pomysłów wykorzystać ich doświadczenia i spostrzeżenia.

Dla kogo?

Taką strategię mogą wykorzystywać zarówno przedsiębiorstwa, władze administracyjne, organizacje jak i inne instytucje. W kontekście wymagań współczesnych odbiorców, firmy nie mogą promować strategii polegającej jedynie na narzucaniu rynkowi własnych, ściśle określonych rozwiązań. Współtworzenie powoduje zacieranie się granic firmy poprzez zewnętrzne innowacje i tworzenie wartości przez nabywcę. Zamienia to konsumenta w aktywnego partnera, który uczestniczy w tych procesach. Ta wzajemna relacja wpływa zarówno na konsumenta jak i na firmę i ponownie definiuje nasz sposób myślenia, interakcji i innowacji.

Zainteresowany rozwojem własnej firmy lub instytucji ?

Zapraszamy do kontaktu:

Renata Pawłowska – renata@brainetwork.pl

telefon: (12) 293 75 56

Share This