Rozwój firmy, czyli:

 • kreowanie i testowanie koncepcji produktów i usług w środowisku Living Lab, uwzględniając proces współtworzenia wartości przez nabywców – co-creating
 • opracowania feasibility study i due deligence
 • przygotowania strategii działania, strategii marketingowych i biznes planów
 • integracja procesów offline i online
 • wchodzenie na nowe rynki krajowe i zagraniczne
 • budowania struktur sprzedażowych, dystrybucyjnych, sieciowych np.franczyzowych
 • tworzenie outsourcingowych zespołów sprzedażowych i dystrybucyjnych
 • współpraca w procesie sukcesji w firmie rodzinnej
 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania:
  • dotacje unijne (B+R, rozwój firmy, rozpoczęcie działalności, eksport) – programy: POWER, RPO
  • lokalne grupy działania
  • Seed Fund, Venture Capital, Anioły Biznesu

Aby rozwój był możliwy…

BRAINetwork jest połączeniem zespołu badawczego  środowiska akademickiego z ekspertami doświadczonymi w praktyce biznesowej. Takie połączenie wiedzy z praktyką daje nam gwarancję skuteczności. Działamy na zasadzie współtworzenia.

Czym jest co-creating?

Współtworzenie polega na włączeniu zainteresowanych podmiotów spoza przedsiębiorstwa: odbiorców i kontrahentów w proces rozwoju nowych produktów i usług, by w trakcie dyskusji i wymiany pomysłów wykorzystać ich doświadczenia i spostrzeżenia.

Dla kogo?

Taką strategię mogą wykorzystywać zarówno przedsiębiorstwa, władze administracyjne, organizacje jak i inne instytucje. W kontekście wymagań współczesnych odbiorców, firmy nie mogą promować strategii polegającej jedynie na narzucaniu rynkowi własnych, ściśle określonych rozwiązań. Współtworzenie powoduje zacieranie się granic firmy poprzez zewnętrzne innowacje i tworzenie wartości przez nabywcę. Zamienia to konsumenta w aktywnego partnera, który uczestniczy w tych procesach. Ta wzajemna relacja wpływa zarówno na konsumenta jak i na firmę i ponownie definiuje nasz sposób myślenia, interakcji i innowacji.

Zainteresowany rozwojem własnej firmy lub instytucji ?

Zapraszamy do kontaktu:

Renata Pawłowska – renata@brainetwork.pl

 

Share This