Projekty

Projekty

Facebook Google+ Aktualne propozycje projektów unijnych dla MSP – zapraszamy do kontaktu Poniżej prezentujemy aktualnie ogłoszone konkursy, projekty inne możliwości uzyskania dofinansowania. Jeżeli posiadasz pomysł, a nie wiesz w jaki sposób można go...
BRAINkonsument

BRAINkonsument

Facebook Google+ Projekt BRAINkonsument – Idea Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest postawą przedsiębiorstw odwołującą się do wartości opartych na uczciwości i rzetelności wobec interesariuszy firmy, w tym kontrahentów i konsumentów. Znaczenie takich...
Centrum Living Lab

Centrum Living Lab

Facebook Google+ Przesłanki Priorytety rozwoju nauki w Polsce zakładają rozwój współpracy środowiska akademickiego z praktyką gospodarczą i instytucjami publicznymi w zakresie transferu wiedzy i innowacji wykorzystując w synergiczny sposób wzajemne zasoby. Korzyści z...
Naukowiec / Ekspert

Naukowiec / Ekspert

Jesteś Pracownikiem Naukowym, współpracujesz z biznesem lub pragniesz rozpocząć taką współpracę z praktyką? – zapraszamy do kontaktu BRAINetwork.pl opiera swoją ideę działania na wiedzy i doświadczeniu stąd niezbędnym jej uczestnikami powinni być osoby ze świata...
Student/Absolwent

Student/Absolwent

Facebook Google+ Studenci Potencjał i możliwości młodych ludzi stanowią podstawę ich rozwoju osobistego oraz siłę każdej gospodarki. BRAINetwork daje duże możliwości realizacji  własnych pomysłów w połączeniu z efektem jaki daje sieć powiązań pomiędzy różnorodnymi...
Share This